Program Projektowanie Przyszłości™ to rosnąca wiedza i doświadczenie budowane na bazie pomocy konkretnym osobom.

Tak powstał Audyt Umiejętności™ autorska metoda pozwalająca szybko dotrzeć do swoich umiejętności, mocnych stron i zainteresowań.

Analizując wszystkie aktywności związane z ciałem, informacjami i ludźmi dochodzimy od pełnego zestawu swoich umiejętności oraz związanych z nimi zainteresowań.

Audyt Umiejętności™ nazywa to, co często trudno nazwać dając mentee konkretne dane wystarczające do podjęcia decyzji odnośnie jaką szkołę wybrać, jaki kierunek, jakie studia.

Audyt Umiejętności™ to dwie zdalne sesje, które definiują umiejętności oraz uwiarygadniają je danymi z przeszłości, potwierdzającymi wybór oraz są podpowiedzią co do przyszłości.

Audyt Umiejętności™ szczególnie pomaga Wysoko Wrażliwym Osobom (WWO), na podjęcie decyzji o wyborze szkoły średniej, jakie kierunki studiów wybrać i przyszłe ścieżki kariery. Zauważyliśmy, że 80% osób przechodzących przez nasz program to Wysoko Wrażliwe Osoby (WWO).

Audyt Umiejętności™ zaspokaja potrzebę konkretu, tak konieczną dla Wysoko Wrażliwych Osób, które mają nie tylko wysokie oczekiwania w stosunku do świata i samych siebie, a jednocześnie są pogrążone w niekończących się obawach i wątpliwościach.

Dodaj komentarz